Have Yourself a Merry Little Christmas


First, Merry Christmas to everyone who celebrate it 25th december! Hope you had a magical and wonderful one and second - welcome to my room! In this post you can see my Xmas and NY's decoration. Christmas tree is decorated, gifts are wrapped, cards are written and sweets are prepared which means that I'm all ready for the Santa on January 7th! For more text, translate on your language and read it below. ˇ
_______
Prvo, želim da čestitam Božić svima koji su slavili 25. i drugo - dobrodošli u moju sobu! Iskreno, nećete videti mnogo od nje, već samo dekoraciju u Novogodišnjem i Božićnom duhu. Ja nisam tip osobe koji uređuje sobu po godišnjim dobima, niti nešto preterano kada dođu Božić i Nova godina, ali ovog puta jesam. Šta da vam kažem, morate ispoljiti svoju kreativnost ako pišete blog. Verovali ili ne, čak ni prethodne tri godine nisam kitila glavnu jelku. Međutim, nije da nije bila okićena, uvek bi je neko drugi u porodici okitio i to bi bilo to. Ove godine sam uzela stvar u svoje ruke i dekorisala svoju sobu. Okitila sam belu mini jelku koja je stalno u sobi, tako da, Christmas the Whole Year Round je aktuelan kod mene, samo što, naravno, posle izvesnog vremena skinem ukrase i stoji samo jelka.


Inspirisana Anjinim pismom, odlučila sam i ja da napišem jedno Deda Mrazu. Šta sam napisala ostaće tajna i samo se nadam da je adresa dobra jer ako nije... Čestitke su takođe napravljene i ispisane, a tu su i marshmallowi za koje sam se jedva suzdržala da ne pojedem jer predivno mirišu. Po Janinom videu, napravila sam Sneške i divno izgledaju. Da, čak i taj sa zelenim očima i pink usnama. Pomalo je strašan, ali na smešan način. I ono najvažnije u vezi ovih magičnih praznika - pokloni. Svi su upakovani i spremni da ugledaju svetlost dana 7. januara. Knjiga Kako Biti Parižanka je poklon meni samoj, mislim... pa Božić je, a tu je i divna tašna Ane Šurdilović.
Treat yourself,
Jasmina Di, x.

Autumn Leaves


On friday I had the day off and I used it to shot a outfit which is the last one from lookbook for fall. It's been a long time since I haven't posted a outfit, but as you may noticed by posts, I don't have that much time like I used to have. As for the outfit, I combined brown, cream and beige color that I think they're ideal for fall. Well, we all think that. I love to wear coats when is fall, coral blouse breaks combination with only autumn colors and those pants, they're so easy to wear. Do you like this combinations with shades of fall?
_______
U petak sam imala slobodan dan i iskoristila sam ga da uslikam autfit koji je poslednji u lookbook-u za jesen. Prošlo je dosta vremena otkad nisam postavljala autfite, ali kao što ste mogli primetiti po postovima (jer su postali ređi), nemam više tako slobodnog vremena kao što sam imala pre. Što se tiče autfita, ukombinovala sam braon, krem i bež boje za koje smatram da su idealne za jesen. Ma, svi to smatramo. Obožavam da nosim kapute tokom jeseni, koralna bluza razbija kombinaciju jesenjih boja, a ove pantalone, one su tako lake za nošenje. Da li volite ovakve autfite sa nijansama jeseni? PS: Zapratite me na snapchatu: shantyjass!
Have a nice week,
Jasmina Di, x.

Current Trend Obsession: Nude Shoes
We all know that black never goes out of style. Black and white are the only colors that can be combined with all other colors. To this group I would add and nude. Shoes in this color are really incredible investment and totally chic. They can be combined with any pieces of clothing in any color. You just name it. The best said, they are safe ticket for fenomenal outfits. Their main trump is visually lengthening legs and the best is that they do not disappear from the fashion scene, they just receive a minor role.
_______
Svi znamo da crna nikad ne izlazi iz mode. Crna i bela boja su jedine koje mogu da se kombinuju sa svim drugim bojama. Toj grupi bih dodala i nude. Cipele u ovoj boji su zaista divna investicija, a uz to su i potpuno šik. Možete ih kombinovati sa bilo kojim odevnim komadom u bilo kojoj boji. Najbolje rečeno, one su vam sigurna karta za fenomenalne autfite. Glavni adut im je izduživanje nogu, a najbolje je to što uopšte ne nestaju sa modne scene, već samo dobijaju manju ulogu.

 Stay Home & Shop Online,
Jasmina Di, x.

Christmas Purse by Ana Šurdilović

If you ask me what every girl should have, I would answer purse tAŠna by Ana Šurdilović. And that is the truth. This girl from a hobby has created a brand known to all and every girl who comes in touch with these purses, falls in love.

When I saw my purse I was thrilled, however, I haven't had the pleasure of unwrapping because the postman mistaken the house and someone else did it instead of me. The only thing that interests me about this is why you open if doesn't writes your name? In the end, I'm pleased that the purse ended in the right hands and that I can show it to you.

Trust me that is very hard to choose one purse along other wonderful and creative ones, but I somehow decided. The choice fell on the red purse with very interesting details. I chose her especially in the spirit of the New Year and winter magic and I can't wait to show her everyone. The little thing you don't know is that you can create the look of your purse. Get in touch with Ana and order your purse - tasna.ana@gmail.com or on facebook.
_______
Da me pitate šta to svaka devojka iz Srbije i regiona (celog sveta!) treba da ima, odgovorila bih tAŠnu Ane Šurdilović. I to je istina. Ova devojka je iz hobija stvorila brend poznat svima i svaka devojka koja dođe u susret sa ovim tašnama, ne ostaje ravnodušna. Bilo to u realnosti ili preko ekrana, zaljubićete se. Samo je potrebno da bacite pogled.

Ja sam se oduševila kada sam videla svoju tašnu, međutim, nisam imala to zadovoljstvo da je otpakujem jer je poštar pogrešio kuću i neko drugi je to uradio umesto mene. Jedino što me zanima u vezi toga jeste zašto otvaraju ako ne piše njihovo ime? Na kraju krajeva, zadovoljna sam što je završila u prave ruke.

Verujte da je veoma teško izabrati jednu tašnicu pored toliko divnih i kreativnih ostalih koje Ana sama smišlja i šije, ali nekako sam se odlučila. Izbor je pao na crvenu tašnicu sa veoma zanimljivim detaljima. Birala sam je specijalno u duhu novogodišnje zimske čarolije i jedva čekam da je ponesem i pokažem svima. Mala stvar koju ne znate jeste ta da možete sami da kreirate svoju tašnu. Kontaktirajte Anu i naručite svoju tašnu - tasna.ana@gmail.com ili na fejsu.

Happy Friyay,
Jasmina Di, x.

Favorite: Caffe Bar Obeliks


Do you remember the story about the Caffe Tour? Well, this is the first on the list that I have visited and that made me (and my friends) simply thrilled. I must say that I have never been impressed by some caffe as I have with this one. The reasons are simple. He is beautifully decorated, full of interesting details, has a positive vibe, music is excellent, you can watch TV and what is the best, he has a menu on each table. As for the employees, they are very enthusiastic while they enumerate, let's say, types of teas and very generous when it comes to cute spoons which you can see on the last photo.
I'm not an expert when it comes to architecture, so I don't know what was the inspiration for decoration, however, I can say that the decor is extremely important. To me personally pictures. Room looks so much better with pictures, right? I'm aware that you can't visit this place and that you may not be interested in any of this, but anyway, I present to you Caffe Bar Obeliks in Serbia.
_______
Sećate se priče o Caffe Touru? Pa, ovaj je prvi na listi koji sam posetila i koji me je (i moje prijatelje) naprosto oduševio. Moram reći da nikad nisam bila oduševljena nekim kafićem kao što sam sa ovim. Razlozi su jednostavni. Predivno je uređen, pun je zanimljivih detalja, ima pozitivnu vibru, muzika je odlična, možete TV da gledate i ono najbolje, ima meni na svakom stolu. Što se tiče zaposlenih, veoma su entuzijastični dok vam nabrajaju, recimo, vrste čajeva, a i vrlo darežljivi što se tiče preslatkih kašičica koje možete videti na poslednjoj slici.
Nisam ekspert što se tiče arhitekture, pa ne znam šta je bila inspiracija za uređenje, međutim, mogu da kažem da je dekor izuzezno važan. Meni lično slike. Zar vam se prostorija ne čini boljom kada ima slike? Svesna sam toga da ne možete da posetite ovo mesto i da vas možda neće zanimati ništa od ovoga, ali eto, predstavljam vam Caffe Bar Obeliks.

Greetings from Serbia,
Jasmina Di, x.

Obel Astera

The other day I met with my friends in the caffe bar that during the first visit became my favorite. Delighted and fascinated by it I decided to shot outfit I wore that day in that environment and that's rose sweather with collar shirt, white jeans and black boots. Simple, casual and most of the all - comfy. This sweather is especially precious to me because I have some great memories about him and those who say that clothes is just a clothes are really wrong. 
This is officially the first autumn outfit! I know that is missing one outfit from my birthday, but he somehow became a special project with a lot of details and he will be published as soon as possible.
_______
Pre neki dan sam se videla sa prijateljima u kafe baru koji se tokom prve posete popeo na sam vrh mojih favorita. Oduševljena i fascinirana njime odlučila sam da uslikam autfit koji sam nosila toga dana u tom ambijentu, a to je rozi džemper koji ima kragnu košulje, bele farmerke i crne čizme. Jednostavno, kežual, a pre svega udobno. Taj džemper mi je posebno drag jer me vezuju uspomene za njega, tako da oni koji kažu da je odeća samo odeća, stvarno greše.
Ovo je zvanično prvi jesenji autfit! Znam da fali jedan autfit sa mog rođendana, ali on je nekako postao poseban projekat sa mnogo detalja i biće objavljen u najkraćem mogućem roku.
BE YOUNIQUE & CARPE DIEM, 
Jasmina Di, x.

Night Changes


So, this is my Balkan Tube Fest outfit. I didn't want to go in something what is totally casual, so I wore this lace blouse which perfectly hold the line of comfort and elegance through the whole outfit. Comfort was my number one goal because festival lasts more than 8h. Anyway, I wore black lace blouse, black pants, black boots, black coat and black bag. Yes, everything black. As for the location, I am in town, but outfit I had shot is in the ambience of nature. Hooray for me. But, the view is really incredible! You can see part of the city and the river and I just had to shot there although the sun was taking my eyes out.
_______
Dakle, ovo je moj outfit sa Balkan Tube Fest-a. Nisam htela da idem u nečemu što je skroz casual, pa sam obukla ovu čipkanu bluzu koja savršeno drži liniju udobnosti i elegantnosti kroz ceo outfit. Udobnost mi je pre svega bio cilj jer festival traje više od 8h. Nosim crnu čipkanu bluzu, crne pantalone, crne čizmice, crni kaput i crnu torbu. Da, sve crno.  
Što se tiče lokacije, nalazim se u gradu, a outfit opet slikam u ambijentu prirode. Bravo za mene. Ali, pogled je zaista neverovatan! Vidi se deo grada i reka i morala sam tu da uslikam outfit iako je sunce padalo tačno na mene.

BE YOUNIQUE & CARPE DIEM, 
Jasmina Di, x.

Geometric Metallic


Rain and wind are finally gone, so it means perfect time to shoot outfit! I just hope they won't come back soon. As for outfit, you can see three trends - white jeans, luminous metallic and geometric shapes. I will write about geometric shapes trend soon, tho. I wore sunglasses, oversized shirt, jeans and the same boots as the last outfit post. By the way, this is my b'day outfit from third day and now left only from second day to show you. After him on menu are fall outfits!
As for the birthday outfits, since forever I wore dresses, but this year I decided to wear something else and voila - here it is. You could see this oufit from September Highlights post, but now you will notice a teeny tiny change.
_______
Kiša i vetar su najzad otišli i dali priliku za slikanje outfita, a nadam se da se neće ni vraćati, ha. U ovom outfitu možete videti tri trenda - bele farmerke, metalik sjaj i geometrijske oblike. O ovom poslednjem trendu nisam još pisala, ali pisaću. Nosim naočare, oversized belu košulju sa geometrijskim oblicima, bele farmerke i iste čizmice kao iz prošlog outfit posta. Inače, ovaj outfit sam nosila za svoj rođendan, a ostao je još jedan da vam pokažem. Posle njega dolaze jesenji, yaas!
Što se tiče rođendanskih outfita, oduvek sam nosila haljine, ali ove godine sam odlučila da promenim ploču i obučem nešto drugo. Outfit ste već videli u September Highlights postu, ali sada sam ga malo promenila. Samo mali detalj.

BE YOUNIQUE & CARPE DIEM, 
Jasmina Di, x.

Capri Stairs


I think this is the best outfit I had ever wore. I wear black dress with flower design in front and I must say that she is very comfy and makes your waist thinner. With her I combined mine the most favorite boots and a hat to spice up the combination. I'm a big fan of hats, in case you didn't know, and I think they bring the combination to new level. By the way, this outfit I wore at the festival and as you can notice I have a new background - wall! See more pictures of hat here! So, what do you think about my festival outfit? 
_______
Mislim da je ovo najbolji outfit koji sam ikada obukla. Nosim crnu haljinu koja napred ima cvetni dezen i moram reći da je dosta udobna, a i da sužava i izdužuje figuru. Sa njom sam ukombinovala svoje najomiljenije čizmice na štiklu koje su se baš uklopile pošto imaju taj print pozadi. O šeširu ne moram ništa da vam pričam, on se savršeno uklopio. Inače, ovaj outfit sam nosila na festivalu grožđa (Grožđebal), a kao što možete primetiti tu je i nova pozadina - zid. Šta mislite o outfitu? PS: Pogledajte moj novi video!
BE YOUNIQUE & CARPE DIEM, 
Jasmina Di, x.

Chasing The Sun


Prvi outfit post u oktobru samo što je uslikan u septembru i to dok sam još imala dvadeset godina. Tog dana je duvao neki vetrić i morala sam da ugrabim priliku, koja kao da je od Boga poslata, i uslikam ovu predivnu žutu haljinu koju sam nekoliko dana pre toga i dobila. Nemate pojma koliko sam srećna ja tada bila! Mislim da bi svaka devojka trebala da ima ovakvu haljinu ili neku sličnu... samo u slučaju da niste raspoložene, pa da možete da je obučete i osećate se kao princeze, jer takav osećaj pruža! Sa njom sam ukombinovala krem štikle i mnogo me zanima da li bi obuli štikle neke druge boje? Što se tiče nakita, nosim ogrlicu i narukvicu sa perlicama različite boje i, naravno, narukvicu protiv uroka koju uvek nosim... ili sam je nosila. Pre neki dan je nestala i nigde ne mogu da je nađem. Magija.

_______
First outfit in october but he is actually shoted in september. That day was a little windy so I took the chance to shot this divine yellow dress which I had received a few days earlier. You don't have a idea how happy I was when I saw this dress! I think every girl should have a dress like this or similar... just in case you are in bad mood, so you can put her on and feel like a princess. With her I matched cream shoes and I wonder would you combine shoes with some other color? As for jewelry, I wore necklace and bracelet with colorful pearls and, of course, my bracelet against spells which I always wear... or which I had wore. She disappeared the other day and I can't find her anywhere. Magic.

BE YOUNIQUE & CARPE DIEM, 
Jasmina Di, x.

Aquatic Jeans


Evo, ukombinovala sam i ja jedan teksas na teksas outfit i poprilično sam zadovoljna kako izgleda. Ko bi rekao da kombinovanje teksasa izgleda tako moćno, a mislim da je ta moć ovde još i pojačana zbog vodenog džinsa. Jednostavno je prelepo! Stvarno sam oduševljena, haha... Pored farmerki i prsluka obukla sam beli top na kojoj je džep od teksasa. Bum! Teksas i teksas sa teksasom. Pobeđujem. Inače, znate da sam htela da imam teksas košulju u rezervi ako se odučim na ovakav outfit i našla sam jednu, ali nije bio moj broj, pff, a stvarno mi se dopala. PS: Izgledam kao da me nešto boli, ali zapravo samo sunce smeta.
_______
In this outfit I combined denim on denim and I am so surprised how good it looks. Who would tell denim combination looks so powerful, but I'm sure that aquatic jeans give more power as I call this color because reminds me of water. It's just beautiful, don't you agree? I'm really thrilled, haha... By the way, besides jeans and vest I also wore crop top with denim pocket. Boom! Denim and denim with denim. I'm winning. Also, I found one denim shirt that I really liked, but they didn't had my size, oh man. PS: I look as if I were in pain, but actually it's just the sun.

Royal Baby Blue


This is the last outfit from SS15 which you could have seen on my personal instagram as well in lookbook. He is shooted in town at fountain and I think that is a really nice change considering that the majority of my outfits are shooted somewhere in nature... not counting Fountain Wish who is also next to fountain.

I wear baby blue shirt which is open at the back and which ends down in peplum style, white skirt which can be longer (above the knees) and which has back pockets, yup. As for the shoes, I went for white slingbacks. I think this combination looks elegant and sophisticated, simply but distinctly.
If you think about the bracelets, that is one of my ways like I wear them and the feeling is unique. If you decide to wear bracelets this way, then get ready for a lots of strange looks from other people. I guess they don't see it that so often.
_______
Ovo je poslednji outfit iz SS15 koji ste mogli videti na mom ličnom instagramu, kao i u lookbook-u. Slikan je u gradu kod fontane i mislim da je to lepa promena s obzirom da je većina mojih outfita slikana negde u prirodi... ne računajući Fountain Wish koji je takođe uslikan kod fontane.

Nosim bebi plavu majicu koja je otvorena pozadi i koja se dole završava u peplum stilubelu suknju koja može da bude i duža (do iznad kolena) i koja pozadi ima džepove, a što se tiče obuće, nosim bele potpetice. Mislim da je ovo kombinacija koja izgleda elegantno i prefinjeno, jednostavno, a opet upečatljivo.
Što se tiče narukvica, to je jedan moj način na koji ih nosim i osećaj je jedinstven. Ako se odlučite na takav način nošenja, onda se spremite za razne poglede. Pretpostavljam da ljudi ne viđaju to tako često.

Candy Cornelia


Candy Cornelia je tu, ayee! Najzad! Ime za ovaj outfit je inspirisan pomoću slatkiša, da budem preciznija, pomoću bombona, ali morala sam da dodam još neku reč jer mi je samo Candy delovalo prazno. Razmišljala sam, a onda došla na reč Cornelia. Svi pravi fanovi Tračare znaju da je to srednje ime Bler Voldorf, a ona me je pomalo i podstakla na ideju da sedim na stepenicama i da stavim rajf na glavu (u ovom slučaju traku). 

Jedini propust mi je voćni jogurt, ali imala sam i njega u planu, samo što sam ga smetnula s uma kada je došlo vreme za slikanje. Možda je krivo sunce jer je tako jako sijalo da na slikama izgledam kao da sam iz porodice Addams, a outfit da slikam ponovo jednostavno nisam mogla jer je i ovo slikanje iz drugog puta, shh. Što se tiče njega, nosim rozi kombinezon koje prosto obožavam da nosim leti jer su veoma laki i prijatni i rozo-beli bolero sa kapuljačom na zakopčavanje. Od obuće nosim crne sandale sa zlatnim trakama na malu štiklu koje sam ukombinovala sa Michael Kors torbom i zlatnim kaišom oko struka. Vaša mišljenja?
_______
Candy Cornelia is up, ayee! Finally! Name of this outfit is inspired by sweets, to be more precise, by candy, but I had to add some words more because just Candy looked somehow empty to me. I was thinking, and then came to the the word Cornelia. All true fans of Gossip Girl know that Cornelia is a middle name of Blair Waldorf and she kinda encouraged me to the idea of sitting on the stairs and to put the headband on head.

The only omission is fruit yogurt and I've had it in the plan, but I forgot about it when came time for shooting. Perhaps I forgot it because the sun was shining so strongly that on the photos I look like from Addams family and outfit to shoot again for the second time I simply couldn't because this is the second time, shh. As for outfit, I wear pink romper which I adore to wear when is summer because they are easy and comfy. I also wear pink-white bolero with hoodie. As for the shoes, I wear black sandals with golden tracks with little heel which I combined with Michael Kors bag and golden belt around waist. Your opinions?

Summer Avon Beauty Case


Avon mi je jedan od najomiljenijih brendova još od osnovne škole. Sećam se da sam naručivala proizvode i željno ih iščekivala svaki mesec jer su u meni budili osećaj zadovoljstva i ushićenja. Toliki osećaj da sam i sama htela da postanem Avon dama, ali nisam. U međuvremenu, ta Avon dama kod koje sam naručivala se odselila i sve što mi je ostalo od Avona jesu stari katalozi i pakovanja od proizvoda. Sve do sada.

Kofer plave boje stavljam na sto, okrećem i odmeravam. Osećaj ushićenja i zadovoljstva su ponovo tu. Kao što znate, osvojila sam kofer Avon kozmetike preko Joy časopisa i budući da je stigao mogu da vam pokažem šta sam dobila. Proizvodi su lepo spakovani i čekaju da ih otvorim. A onda to činim i vidim...
_______
Avon is one of my most favorite brands since elementary school. I remember ordering products and eagerly awaited every month because I sensed satisfaction and elation. I felted so much elation that I wanted to become an Avon lady, but I didn't. Meanwhile, the Avon lady from who I ordered has moved and all what left to me are Avon catalogs and packings of products. Until now.

Blue suitcase is on the table. I'm turning it around and checking him out. The satisfaction and elation feeling is back. As you know, I won a Avon case through Joy magazine and now when he is finally here, I can show you what I got. Products are beautifully packaged and they are waiting for me to open them. I do so and then I see...

Tea Party


Imate li možda probleme sa ovom vrućinom? Zašto ne bi organizovale čajanku i rashladile se ledenim čajem, a usput se i zabavile ogovarajući one osobe koje ne podnosite sa najboljim drugaricama? Ili možda ipak pričale o vašim divnim uspomenama? Ili ipak o onim preslatkim momcima koje krišom gledate? Odluka je na vama. Samo se ismejte, uživajte u trenutku i uslikajte kada budete gubile dah od smeha.

Zanima vas recept? Za čajanku vam trebaju minimalno dve dobre drugarice, dobro raspoloženje, dosta smeha i mnogo tračeva. Što se tiče čaja samo ubacite kockice leda i nekoliko kašičica šećera. Ko je ono rekao da se čaj ne pije leti? Ah, dodajte i neke kolače na sto. Najbolje one čajne... ali i ne moraju. Hm, mislim da ste sada spremne.
Uživajte u trač čajanci!


That fingerprinted lipstick is not enough.

Sigurno ste primetile flomastere i razne papire. Pa, pored ogovaranja, prisećanja uspomena i pričanja o momcima, malo sam sa svojim timom (čitaj: najbolje drugarice) pravila i raspored za ovaj mesec. Očekuje vas dosta stvari, među kojima su i Summer Resolutions stavke.

Tu je i pismo od drage Teodore.

Stavka broj 19? Organizuj trač čajanku. Checked! ✔
Stavka broj 35? Napravi ledeni čaj. Checked! ✔
Šaljite mi vaše slike na jassshanty@gmail.com.
_______
Instagram | Twitter | Bloglovin' | Youtube | Facebook | Tumblr

She Comes in Colors Everywhere

Kada je zahladnelo, videla sam savršenu priliku za slikanje outfita i voila. Outfit je tu, ja srećna, vi dobijate novi post, a vreme i dalje može da se iskoristi. Ovo je jedan outfit duginih boja, kao što sam i rekla u Benetton postu da slede. Nosim žutu majicu na bretele koja počinje čipkom, suknju sa cvećem iz Bershke, krem platforme, tirkizni štrikani bolero i ogrlicu od plavih kamenčića kupljenu na moru u Crnoj Gori, a koja se, inače, savršeno slaže sa noktima. Pišite mišljenja i uživajte u ovoj nedelji!
_______
When heat waves cool down a little bit, I saw the perfect opportunity to shoot outfit and voila. Outfit is here, I'm happy, you get a new post and the weather can still be used. This is an outfit of rainbow colors, as I said in the Benetton post that they're coming. I'm wearing yellow tank top that starts with lace, skirt with flowers from Bershka, cream colored platforms, turquoise knitted bolero and necklace of blue stones purchased at summer holiday in Montenegro, which perfectly agrees with nails. Write your opinions and enjoy in this week!

Benetton


Vreme je pakleno, ali ipak sam uslikala novi outfit. Nosim crnu United Colors of Benetton majicu, teksas DIY šorts, Differente patike iz prolećnog lova, crno-belu jaknicu i naočare za koje nisam sigurna odakle su. Mislim da sam to rekla za još jedne naočare, nisam li? :/ Inače, ne verujem kako mi dobro stoje! One su možda jedine koje mi sasvim odgovaraju. Životna misija završena! ☺ 

Pisala bih vam još, ali još se sabiram od talasa vrućine. Na kraju krajeva, slike govore hiljadu reči... u ovom slučaju outfit. Napišite šta mislite! ♥ Sledeći outfiti će biti duginih boja! Osetićete vrtoglavicu. 
_______
Wheather is like inferno. but I did took a new outfit. I wore black United Colors of Benetton t-shirt, DIY jeans shorts, Differente sneakers from spring hunting, black&white jacket and sunglasses which I'm not sure from where they are. I think I've said it for another sunglasses too, didn't I? :/ Anyways, I can't believe how good they look on me! They are maybe the only sunglasses which suits me so good. Life mission accomplished! ☺ 

I would write more, but I'm still recovering from heat waves. In the end, photos speak a thousand words ... in this case the outfit. Write what you think! ♥ Next outfits will be rainbow colors! You will feel vertigo. 

Sailor Moon


Kada pogledam print pruga (ali samo) plave boje sa belim, odmah pomislim na vodu i mornare, zato sam i želela da ovaj outfit bude uslikan pored vode. Između bazena i jezera, odabrala sam jezero jer mi je u glavi bolje izgledalo nego pored bazena. Mesto je zaista predivno, ali njega ćete videti u nekom od narednih postova.

Nosim (mornarku) haljinu sa teget prugama dok je dole jednobojna, Daniel Ray pravu mornarku torbicu sa printom sidra, baletanke na pruge za koje mislim da su iz metroa i naočare. Mislim da možete i sami primetiti da je akcenat na pruge. Za naočare nisam sigurna odakle su, ali kada se setim, dopisaću. Šta mislite o ovakvim outfitima sa prugama?
_______
When I look stripe print (but only) blue color with white, I immediately think of sailors and water, that's why I wanted this outfit to be photographed next to the water. Between the pool and the lake, I chose the lake because, in my head, looked better than the pool. The place is really beautiful, but you will see it in one of the next posts.

I wore (sailor) dress with navy stripes while the bottom is self-colored, Daniel Ray sailor purse with anchor print, flats and glasses. I think you could notice that accent is all on stripes. What do you think about these outfits with stripes?

Playground in 90's


Juče je bio predivan dan i iskoristila sam ga do maksimuma. Ujutru sam išla da trčim, kasnije sam provela neko vreme sa ljubimcima, onda sam išla da slikam outfit (koji ćete videti u nastavku posta) i pomalo se zabavila na igralištu sa drugaricom. Zapravo, zabavila sam se mnogo! Primetila sam da postavljaju ringišpil i baš se radujem (kao i svake godine). ☺ Predveče sam malo organizovala sobu, a i napisala sam deo Astra Akademije.

Što se današnjeg dana tiče, nisam išla na trčanje jer imam blagu upalu mišića (dammit), ali ići ću da slikam outfit, tako da očekujte njega, a i još dosta outfit postova jer ima da vas bombardujem njima.

Sada, što se tiče outfita, ovo je jedan sportski da se nađemo na pola puta outfit. Zašto na pola puta? Zato što ga sa ovim šorcem i ne čini sportskim do kraja. Obukla sam sportsko-elegantnu bluzu sa printom 90's koju sam vam predstavila u Summer Haul 2015 videu, kratak (vrući) džins šorc i Reebok patike koje obožavam. Od nakita nisam ništa nosila osim svoje narukvice protiv uroka koju uvek nosim.
_______
Yesterday was a beautiful day and I used it to the maximum. In the morning I went to run and later I spent some time with my pets, then I went to shoot the outfit (which you will see in this post) and I had a little fun at the playground with a friend. Actually, I had lots of fun! I noticed some people setting the carousel and I'm very happy about it (like every year). ☺Afternoon I organized my room a little and I also wrote a part of Astra Academy.

Today I didn't go to run because I have a little sore muscles (dammit), but I will go to shoot an outfit, so you can expect him soon and even more outfit posts because I'm going to bombard you with them.

Now, about this outfit, this is one sport meet me halfway (it's a serbian song) outfit. Why halfway? Because with this shorts it's only halfway sport outfit. I wore sport-elegant blouse with 90's print which I talked about in Summer Haul 2015 video, short (hot) shorts and Reebok sneakers which I adore. The jewelry I haven't worn except a bracelet that I always wear.

Review: City Style Mascara | Golden Rose

This is the first review I'm doing on my blog and it's all about City Style mascara by Golden Rose. Everyone talked about this one, so I decided to try this mascara and I can say I'm very pleased. This is one of the best mascaras I used in my life! Package is cute, brush has two types of spines. First is short which gives length and volume and the other one, longer, gives curls and separates lashes. Formula is easy to apply and long standing. If you're looking for a mascara I recommend this one to you.
_______
Biću iskrena i reći da sam u celom svom životu koristila samo tri do četiri maskare i da pre i nisam bila neki ljubitelj njih. Zašto? Zato što strašno nisam volela kada treba da je skinem. Da li sam to radila na pogrešan način ili šta već, ali posle uklanjanja ispod očiju bi mi sve bilo crno. Međutim, to sada nije ni bitno jer sam ih zavolela i spremna sam da istrpim to... sve za duge trepavice i veće oči.

Queen Bee


On Instagram I announced new outfit post, so here he is! In this outfit I wore my fav spring dress which has a white collar, (you can't see it well because of hair, grr), denim jacket and black flat shoes. They have zircons and I have to admit it was a little awkward in them because I felt like I'm barefoot. I didn't like it that much, but if you like the feeling than you should get some similar shoes. I didn't want anything to exaggerating so I just added a couple of bracelets to supplement combination. ☺ How do you like it?
_______
Na instagramu sam najavila novi outfit post i evo ga. Uslikan je u sklopu videa pod imenom I♥Spring Tag za pitanje omiljena prolećna haljina, ali budući da proleće prolazi, a leto dolazi, odustala sam od videa.
Nosim, kao što sam već rekla, svoju omiljenu prolećnu haljinu koja ima belu kragnu, (na slikama se ne vidi dobro od kose, grr), teksas jaknu i crne baletanke. Baletanke imaju cirkone i moram da priznam da mi je bilo malo nezgodno u njima jer mi se činilo kao da hodam bosa. Nisam od onih osoba koje teže da im obuća bude što lakša. Ali ako vi težite, onda su ove baletanke baš za vas. Pored kragne i printa haljine, nisam htela nešto da preterujem pa sam samo dodala nekoliko narukvica da dopunim kombinaciju. ☺ Kako vam  se dopada?

Bonjour Paris


This combination is simple, but I raised it on higher level with shoes on heels and with my gorgeous hat. I wore ordinary jeans and new Jelena Fashion t-shirt whom I got from new collaboration. She is baby rose color and very comfortable. I've folded her, that's why she is that short, but she's actually a bit longer. On her is Eiffel Tower, bicycle and is written Bonjour Paris. If I go to Paris, I think I know what I'm gonna to wear. 

Combination is great for going out for a drink or for a walk (if you heels replace with something flat), it's good even for a school and and as I said above - for travel.

This and more similar t-shirts you can check out hereIt has a large selection of clothes and absolutely everything is perfect. Also, you can follow them on instagram.
Better pictures of hat you can see here. Don't forget to write your opinions on this combination down below in comments.
_______
Kombinacija je jednostavna, ali sam je podigla na viši nivo sa cipelama na visoku štiklu i mojim divnim šeširom. Nosim obične džins farmerke i novu Jelena Fashion majicu koju sam dobila preko saradnje. Ona je bebi roze boje i mnogo je udobna. Ja sam je presavila, pa je tako kratka, ali inače je malo duža. Na njoj je Ajfelov toranj, bicikla i piše Bonjour Paris. Ako budem išla u Pariz, mislim da znam u čemu ću da putujem. 

Kombinacija je pogodna za izlazak na piće ili za šetnju (ako štikle zamenite nečim ravnim), čak i za školu i kao što sam gore rekla - za putovanja.

Ovu i slične majice, a i još drugih stvari možete videti na OVOJ stranici i naručiti ukoliko vam se nešto svidi. Ima veliki izbor odeće i apsolutno je sve savršeno. Takođe ih možete pratiti i na instagramu i biti u toku.
Bolje slike šešira možete pogledati ovdeNe zaboravite da mi napišete vaša mišljenja za ovu kombinaciju dole u komentaru. PS: Srećna slava svima koji su je juče slavili!

Aviation Club


In this post you can see photos from walk of my friend and me and also my outfit from friday. We went to railway, it was raining and the wind was blowing, but rain stopped when we got here. 
_______
Nema problema, kuliram, sve je okej. Ekipa, bleja, uživam, smejemo se.
 I nema stresa, sad je opušteno sve. Zatvori oči i utoni u moj svet.

Ovo se desilo u petak, 17. aprila. Moja drugarica Marina i ja smo sa još jednom drugaricom išle u malu šetnju do pruge. Često se šetamo do tamo, a naravno da slike ne mogu da izostanu. :) Usput smo naišle i na male jariće i morala sam da ih pomazim. Tako su mekani i slatki. Čak sam htela jedno da ponesem kući, haha. Duvao je blag vetar i kiša je pomalo padala, ali je prestala dok smo stigle na odredište. I naravno da mi naočare nisu velike. Nikako.

Fountain Wish


Današnji post je nešto što se do sada nije pojavljivalo na blogu, a to je OOTD (Outfit Of The Day) i ovaj je samo prvi u nizu jer nameram da postavljam što više ovakvih postova i da oni budu na prvom mestu. Uz njih će ići i mali opisi šta sam tog dana radila i za koju priliku sam se obukla. ☺ 
***
Obukla sam farmerke i bordo bluzu sa ružama, a preko sako da stvori malo poslovniji izgled. Što se tiče obuće, obula sam cipele sa malom potpeticom, a od modnih dodataka uzela sam crnu Tally Weijl torbu i crvenu narukvicu protiv uroka. Nju stalno nosim i uopšte je ne skidam, Na noktima imam lak crne boje koji, verujte mi, nosim po prvi put. Ovaj outfit sam obukla za poslovni "sastanak".

Najbolja drugarica je išla sa mnom i kada smo završile sve obaveze, otišle smo na jedan topao sendvič. Devojka koja radi tamo se iznenadila kada sam joj rekla da želim samo majonez i zelenu salatu, rekla sam joj šaljivo: "Šta onda? Da kažem da želim sve iz priloga?". Ona je prihvatila šalu, pa je odgovorila kako bi je ruka zabolela dok sve ne stavi u sendvič. :) Sve u svemu, jutro mi je odlično prošlo. I da, snimala sam ovde za vlog. 
Nadam se da će vam se svideti ovaj post i  naravno volela bih da čujem vaša mišljenja. 
_______
Today's post is OOTD (Outfit Of The Day) and this is just the first in a series because my intention is putting as many of these posts. With them will go a small description of what I did that day and what I wore. ☺
***
Today I wore jeans, bordeaux blouse with roses and suit coat to create a small business look. As for the shoes, I wore shoes with a small heel and from fashion accessories, I took the black bag and red bracelet against the spells. This bracelet I constantly wear and I'm not taking it off at all. On the nails I have a black nail polish which, believe me, I'm wearing for the first time. This outfit I wore for business meeting.

My bestie were with me and when we finished all duties, we went on a hot sandwich. Girl who works there got surprise because I only wanted mayo and green salad, I said to her facetiously: "Then what? Should I say I want everything?" She accepted a joke and answered how her arm will get pain if she put everything in hot sandwich. :) All in all, morning went great. Oh yeah, I filmed here for vlog.
I hope that you will like this post and of course I would love to hear your opinion.

Coachella Experience + OutfitsHello, people! ☺ You already know that I want to go to Coachella. So, how much my desire is to know how is there I asked Jazmin Valdivia (_jazminvaldivia) to share her experience with me and she agreed. Her experience you can read here and in the end of this post you can see outfits from Coachella 2015! Enjoy, lovelies!
_______
Zdravo, dragi moji!  Kako ste?  Ja sam veoma srećna jer sunce konačno sija!  xxx
Budući da se većini vas dopao Place To Visit: Coachella post i s obzirom da nisam mogla nešto više da pišem o tome kako da se pakleno provedete i šta tačno ima tamo, pa sam... pa pitala sam jednu devojku pod imenom Jazmin Valdivia da mi kaže svoje utiske sa Coachelle i ona je vrlo rado pristala da ih podeli sa vama i sa mnom.

Ovaj post malo kasni, tako da se Jazmin već vratila kući, ali to i dalje ne menja činjenicu kako se provela i kako pamti ovaj festival. Ono što je sigurno jeste da je doživela još divnih uspomena sa ovogodišnje Coachelle. Ukoliko neko želi da vidi još slika, zapratite je na instagramu, njen username je _jazminvaldivia.